Vaagland Båtbyggeri

Skipsteknisk designer ny autolinebåt til Seir AS

Rederiet Seir AS hjemmehørende på Grytastranda, Haram kommune i Møre og Romsdal offentliggjør i dag skipsbyggekontrakten på sin nye linebåt av design ST-155. Nybygget skal bygges ved Vaagland Båtbyggeri AS i Halsa kommune for levering sommeren 2018.

Seir AS er et veletablert og vel ansett linebåtrederi som eies av familien Urkedal.

Nye «Seir» har vi utviklet i nært samarbeid med rederi og byggeverft. Under hele utviklingsperioden er det lagt vekt på å utvikle en skrogform med gode sjøegenskaper samt på utvikling av gjennomtenkte løsninger om bord for et godt og sikkert arbeidsmiljø hvor tunge løft unngås og høy komfort under arbeid og frivakt oppnås.

Spesielt har det vært fokusert på å finne frem til energibesparende løsninger som igjen gir drastiske reduksjoner i CO2 utslipp samt forbedret driftsøkonomi. Dette oppnås ved hjelp av et integrert automasjons- styringssystem som holder skipet på «energispar» under alle kondisjoner samt ved prosjektering av gjenbruk av energi/ overskuddsvarme.

Nye «Seir» vil få en over alt lengde på 53,1 meter og bredde på 12,8 meter og vil ha en autolinekapasitet på 65.000 krok. Utover bygging ved verft i vårt hjemmefylke, er listen over norske leverandører, alt fra finans- til ulike utstyrsleverandører imponerende lang.

For Skipsteknisk oppleves denne kontraktstildelingen som en stor annerkjennelse og forventes å være starten på et godt og langsiktig samarbeide i årene fremover. Vi setter også stor pris på igjen få et samarbeide med vår gamle forbindelse Vaagland Båtbyggeri med et nytt fiskebåtprosjekt!

For mere informasjon kontaktes: Inge Bertil Straume 91660011 ibs@skipsteknisk.no