Vaagland Båtbyggeri har inngått kontrakt med Frøy for bygging av servicebåt